Vejen Forsyning

Medejerskab og samspil
kjeld_vejen_forsyning

”Kemien var afgørende, da vi skulle vælge konsulent, for Thomas er jordnær og har et sprog, vi kan forstå.”

Kjeld Møller Christensen, direktør, Vejen Forsyning

Virksomhed: Vejen Forsyning A/S

Branche: Forsyning og service

Udfordring: Spredte medarbejdere og dårlig kommunikation

Løsning: Sammenlægning af afdelinger og bedre samspil 

Udfordringen

5 adresser og ingen vidensdeling

Vejen Forsyning stod over for lidt af en udfordring i 2015. De godt 30 ansatte mødte nemlig ind på fem forskellige adresser hver morgen. Det gik ud over samspillet og betød bl.a. at projektlederne og driftsmedarbejderne ikke fik delt viden og den nødvendige kommunikation.

LOGO_vejen_forsyning

Hør projektleder Carsten Sundbæk fortælle mere om samarbejdet om effekten af forløbet med Tange & Partners

Løsningen

Fokus på samspil

Omlægning af afdelinger, mere samspil og større involvering af især driftsfolkene, hvilket førte til mere vidensdeling og medejerskab. Nogle af effekterne var:

Mere effektive arbejdsgange
Bedre samspil
Større medejerskab hos medarbejderne
Kåret som Danmarks 5. bedste arbejdsplads i 2017

Succesrige projekter

Med medejerskab hos medarbejderne

De forskellige afdelinger i Vejen Forsyning skulle lægges sammen, hvilket potentielt kunne give udfordringer, og det skulle samarbejdet med Tange & Partners afbøde.

Efter Thomas’ arbejde med grupperne er der sket en forskel: ”Vi starter i dag projekterne op på en anden måde, hvor vi så tidligt som muligt involverer især driftsfolkene. De har en uundværlig viden, der skal integreres i projektet og samtidig sikre et stort ejerskab til anlægsaktiverne, der senere overdrages til driften. Det giver en større tilfredshed og motivation”, siger Kjeld Møller Christensen, direktør, Vejen Forsyning.

Omstillingen førte til at Vejen forsyning blev kåret til den den femte bedste arbejdsplads i Danmark. Carsten Sundbæk, projektleder hos Vejen Forsyning mærker desuden, hvordan det gør en forskel i arbejdsgrupperne: ”Med Thomas fik vi taget fat på det på en sådan måde, hvor vi fik ejerskab over det, og det er nok det, det handler om – at få det kommunikeret ud, så vi skaber et ejerskab. Thomas formåede at gøre det sådan, at enhver følte ejerskab”

Se flere cases

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.