Hør mere om kendetegnene ved værdibaseret lean i videoen

Om Værdibaseret Lean

Vi hører ofte, at Værdibaseret Lean minder om Tillidsbaseret Lean og der er bestemt fællestræk.

Værdibaseret Lean kan ses som en videreudvikling, hvor organisationen kobler Leanfilosofi og -værktøjer med udviklede principper og vedtagne værdier både i forhold til kunden/borgeren og internt.

Tillid er for Tange & Partners en forudsætning. Deraf følger, at det sandsynligvis vil være spildte kræfter at arbejde med Lean eller anden organisatorisk udvikling, uden basal indbyrdes tillid.

Er det situationen i organisationen, tager vi gerne en snak om hvordan vi kan ændre på det og skabe fundamentet for en videre udvikling og opnå effekter med  Værdibaseret Lean.

Læs om hvordan jeg arbejder

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Filosofien bag Værdibaseret Lean

Menneske- og forretningssyn

Filosofien i Værdibaseret Lean udtrykkes i et menneskesyn og et forretningssyn, understøttet af tilhørende principper. Det gøres levende gennem vores praksis og adfærd – det vi siger og det vi gør, både som medarbejder, som leder og som samlet organisation.

Menneskesyn

 • Det enkelte menneske ønsker at gøre sit bedste
 • Som udgangspunkt ved ingen mere om det der gøres, end dem der gør det
 • Mennesker agerer i overensstemmelse med, hvordan de oplever en situation

Hør mere om de afledte effekter af vores menneskesyn i videoen

Forretningssyn

 • En organisations eksistensberettigelse er at præstere bedst muligt i forhold til dens formål og mål
 • En organisation præsterer bedst muligt, når den forstår sig selv, sine omgivelser og sine kunder, og løbende understøtter menneskene i organisationen i at omsætte denne viden til produkter og ydelser af høj værdi – og ved løbende at synliggøre og fjerne barrierer og spild, så eksekveringen sker så gnidningsfrit som muligt
 • Organisationen anerkender, at menneskets behov for at gøre sit bedste er organisationens motor – og at se det lykkes er motorens benzin

Principper

 • Mennesker vil ledes – ikke styres
 • Målstyring anvendes som et aktivt værktøj – ikke som et kontrolsystem
 • Det selvforvaltende princip
 • Forandringer sker bedst ved hjælp af et træk – ikke et skub
 • De mennesker, der skal gennemføre udviklingen, skal involveres og have medejerskab

En vigtig detalje

Jeg bliver af og til spurgt om fx Værdibaseret Lean også virker rundt omkring i Europa, hvilket faktisk er et interessant spørgsmål. Vores produkter og koncepter er tilpasset til den Danske og Nordiske kultur og kan derfor ikke ukritisk overføres til fx Polen eller Frankrig.

Vi bistår gerne med sparring omkring sådanne tilpasninger.

Unavngivet (600 × 900px) (2)

Få inspiration eller nye øjne på jeres virksomhed eller organisation

Giver I kaffen?

Varige organisatoriske forandringer og forbedringer, kræver den rigtige tilgang. Det kan derfor være en god ide at søge professionel rådgivning, så I er sikre på hvordan og hvorfor.

At de gode ideer føres ud i livet. At strategien virker og giver den effekt I har behov for og forventer. At forandringerne rodfæstes og visionen mærkes i hele organisationen.
Står I med udfordringer der skal løses eller potentialer I ikke lykkes med, er I altid velkomne til at give en kop kaffe.

Kontakt migOm Tange & Partners