Kendetegnet ved værdibaseret Lean

Den trækbårne transformation

Tange & Partners har skabt markante resultater  i samarbejde med vores kunder gennem Værdibaseret Lean.

Et særligt og meget centralt kendetegn ved vores arbejde er, at kunden altid oplever at organisationen ”trækker” udviklingen, i stedet for at ledelsen og konsulenterne ”skubber” udviklingen.

Resultatet er en hurtigere, stærkere og langt mere ”humørfyldt” implementering, end effektiviserings- og udviklingsforløb, hvor processen skal ”overstås” først.

En yderligere merværdi er organisationens øgede evne til at fastholde det opnåede, efter endt samarbejde.

Hør mere om hvordan mit menneskesyn er, og hvilke afledte effekter menneskesynet har for tilgangen til vores arbejde

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Styrende værdier i mit arbejde

Uanset opgaven eller organisationen, bruger jeg de samme værdier som pejlemærke for mit arbejde. Det betyder, at effekten ved et samarbejde med Tange & Partners altid vil være:

Hør mere om den praktiske tilgang til implementering i videoen

Mennesket først

Den praktiske tilgang

Et bærende princip i mit menneskesyn er, at ingen ved mere om det arbejde der udføres, end dem der udfører det.

Af samme grund starter langt de fleste af mine samarbejder også med, at jeg går i praktik i virksomheden. På denne måde får jeg et indblik i de praktiske arbejdsgange, som er skjult for ledere og resten af organisationen. Samtidig mærker jeg og får indblik i kulturen. I Lean fagtermer kombineres praktik med en form for mapping.

En vigtig effekt ved den praktiske tilgang er, at jeg selv praktiserer menneskesynet ved at lytte, se og lære af den enkelte medarbejder, og sikrer at de føler sig hørt i processen. Grundlaget for medejerskabet starter her og gennem den åbne og transparente proces øges tilliden til mig som rådgiver.

Medejerskab og udviklingskraft

Effekten af mit arbejde

Måden jeg og mine kollegaer i Tange & Partners arbejder på, medfører altid mindst tre ting i organisationen:

  • Øget medejerskab hos medarbejderne
  • Dygtigere mellemledere, der kan understøtte medarbejdere og organisationen gennem bedre ledelsesadfærd
  • Der frigives tid i den øverste ledelse til styrket udvikling og strategisk ledelse

Derved bliver det nemmere at frigive ressourcer til fortsat udvikling i en organisation, som har øget sin udviklingskraft og -evne.

Hør mere om effekterne ved et samarbejde med Tange & Partners i videoen

Giver du en kop kaffe?
Jeg er altid klar på en snak om hvordan vi kan hjælpe jer med at opnå resultater

Hør om de langvarige effekter ved et samarbejder med Tange & Partners i videoen 

Det stopper ikke, når jeg går!

Langvarige effekter

En fuld implementering af Værdibaseret Lean, vil medføre en transformation til en anden organisation.

En transformation betyder, at alt ikke kan ”rulles tilbage til den oprindelige tilstand”, som mange udviklingsprojekter lider under.

Værdibaseret Lean er således ikke et projekt men en transformation fra én organisation til én anden!

Implementeringsforløbet kan ses som et projekt, hvor vi indgår i en periode.

Gennem det stærke medejerskab hos alle i organisationen og måden Værdibaseret Lean implementeres på, kan vores kunder dokumentere meget langvarige effekter. Desuden mindskes risikoen for udviklingsstop eller tilbagefald undervejs også ganske markant.

Læs mere
Unavngivet (600 × 900px) (2)

Få inspiration eller nye øjne på virksomhed eller organisation

Giver du kaffen?

Varige organisatoriske forandringer og forbedringer kræver den rigtige tilgang. Det kan derfor være en god ide at søge professionel rådgivning, så I er sikre på hvordan og hvorfor.

At de gode ideer føres ud i livet. At strategien virker og giver den effekt I har behov for og forventer. At forandringerne rodfæstes og visionen mærkes i hele organisationen.
Står I med udfordringer der skal løses eller potentialer I ikke lykkes med, er I altid velkomne til at give en kop kaffe.

Kontakt migOm Tange & Partners