Vejen Kommune

Værdibaseret Lean i ældreområdet

Virksomhed: Vejen Kommunes Ældreorganisation

Branche: Kommunal ældrepleje

Udfordring: Ubalance i driften og højt stressniveau

Løsning: Strategiudvikling og selvforvaltning

”Det havde ikke været muligt uden Thomas og Tange & Partners”

Kirsten Dyrholm Hansen, Vejen Kommune

Samarbejdet med T&P resulterede i 5,1 mio. kr. sparet på den løbende drift i det samlede ældreområde over 12 mdr.

Kontekst

Casen omfatter den samlede Ældreorganisation med godt 900 ansatte medarbejdere og ledere, såvel i hjemmeplejen som på et større antal plejecentre, som alle aktivt har været involveret i opgaven.

Organisationen kæmpede med udfordringer på en lang række parametre, hvilket gjorde det nødvendigt at gentænke og udvikle samtlige aspekter af arbejdsgangen.

Udfordring

Organisationen var udfordret på forskellige parametre.

• Massivt merforbrug – løbende ubalance i driften og et højt stressniveau

• En presset hverdag med begrænset overskud til udvikling og initiativer

• Alle kæmpede individuelt for sammenhæng i hverdag og budgetoverholdelse

Løsning

Løsninger udviklet med udgangspunkt i T&P kompetencehjul i tæt samarbejde med kunden.

• Strategiudvikling og procesanalyse

• Etablering af selvforvaltende teams

• Udvikling af højtydende teams

• Visitering, uddannelse og sparring af interne proces- og leankonsulenter

• Udvikling af værdisæt inkluderende ”spilleregler”

• Udvikling af økonomisk styringssystem målrettet og tilpasset de enkelte team, plejecentre og ledelsen

Resultat

Implementering skete med udgangspunkt i T&P proces og implementeringsmodel.

• Balance i økonomien på ældreområdet totalt set (enkelte centre stadig merforbrug)

• Sygefravær er faldet

• Kvaliteten af leverede ydelser er fastholdt og den oplevede kvalitet steget

• Ældreområdet er i dag mere tiltrækkende som arbejdsplads

• Større engagement og arbejdsglæde hos personalet

• Samlet ledergrupper der trækker i samme fælles retning

• Effekten bekræftet fastholdt/ fortsat 2 år efter

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.