Tønder Entreprenørafdeling

Organisationsudvikling og afgivelse af kontrolbud

toender-kommune_553

Virksomhed: Tønder entreprenørafdeling

Branche: Kommunal drift og service

Udfordring: Organisationen var ikke gearet til at gå i kontrolbud, lav trivsel, ingen vidensdeling mm. 

Løsning: Løsninger på flere parametre, herunder strategiudvikling, vækstanalyse, etablering af selvforvaltende teams mm. 

”Konsulentinvesteringen på godt 1 mio. kr. var tjent hjem inden udbuddet 1 år efter.”

Kaj Nielsen, Entreprenørchef, Tønder Entreprenørafdeling

Samarbejdet med T&P resulterede i 25% dokumenteret effektivitetsforbedring

Kontekst

Behov for forandring

Casen omfatter den samlede Entreprenørafdeling  med ca. 60 ansatte medarbejdere og ledere, som alle aktivt har været involveret i casen. 

Udfordring

Hurtig omstilling

Organisationen var udfordret på forskellige parametre:

• Organisation ikke gearet til at gå i kontroludbud 

• Anspændt forhold mellem ledelse og medarbejdere

• Lav trivsel og “enhver passer sit mentalitet”

• Ingen tværgående forbedringstiltag og/eller videndeling og beskeden lille udviklingskraft 

• Ønske om team som ikke var virkeliggjort 

• Ledelsesteam og administration med betydeligt forbedringsønske og potentiale

Løsning

Accept af arbejdsform

Løsninger udviklet med udgangspunkt i T&P udviklingsmatriks i tæt samarbejde med kunden.

• Strategiudvikling og procesanalyse

• Vækstanalyse

• Medarbejder Drevet Hovedeftersyn

• Omfattende Værdibaseret Lean lederudvikling

• Etablering af selvforvaltende teams

• Gennemførelse af 5S effektivisering 

• Analyse og effektivisering af de 10 spildtyper

• Opgaven sluttede med beregning af og udarbejdelse af konkurrencedygtigt kontrolbud, herunder “den bløde del” og med min. 25 % lavere priser i kontraktperioden 

Resultat

Effektivtet og høj kvalitet

Implementering skete med udgangspunkt i T&P proces og implementeringsmodel.

• Ifølge kunden har forløbet specifikt i perioden op til kontrolbudet medført en produktivitetsforbedring svarende til mindst 2,5 mio.

• Kunden vandt undervejs en pris  pga. indsatsen i arbejdsmiljø, trivsel, og løbende forbedringer

• Lavere enhedspriser og tværgående forbedringer 

• Ledelsesudvikling af den enkelte og som team 

• Etablering af selvforvaltende teams der bistår med planlægning og forbedring af produktiviteten  

• Ændrede roller og snitflader i ledelse og organisation medførte bedre samspil

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.