Vand og Affald Svendborg

Fuldt potentiale fra Danmarks bedste medarbejdere
Ole_vand_og_affald.pdf

”Vi har ansvarlige, engagerede og handlekraftige medarbejdere, som tager ansvar for deres eget potentiale.”

Ole Steensberg Øgelund, administrerende direktør hos Vand & Affald, Svendborg

Virksomhed: Vand og Affald, Svendborg

Branche: Forsyning og service

Udfordring: Fra kommunal forvaltning til aktieselskab

Løsning: Transformation af organisationen med fokus på selvforvaltning

Udfordringen

Nye vilkår og krav om effektivisering

Svendborg Vand & Affald var oprindeligt en kommunal forvaltning, hvilket medførte en del udfordringer, da de senere blev til et aktieselskab. Derudover var der nok at se til med løbende krav om effektivisering fra Konkurrencestyrelsen og virksomhedens egen bestyrelse.

Hør Ole Steensberg Øgelund fortælle mere om samarbejdet i videoen

Løsningen

Omstrukturering og selvforvaltning

Sammen med Tange & Partners blev der sat fokus på en omstrukturering af teams, mere vidensdeling mellem medarbejdere og større selvforvaltning. Virkningen har været markant:

Driftsomk. reduceret med 26 mio/år
Større arbejdsglæde
Honorering af alle krav om effektivisering
Stærk forbedringskultur hos medarbejderne

En stærk virksomhed

Med en varig forbedringskultur

Samarbejdet med Tange & Partners blev løsningen på Svendborg Vand og Affalds udfordringer.

”Jeg vidste, at vi havde nogle af Danmarks bedste medarbejdere, men at de var organiseret på en måde, som begrænsede dem i at udfolde deres potentiale”, siger Ole Steensberg Øgelund.

Derfor ønskede Vand & Affald at gennemføre en transformation af organisationen, og her var valget af konsulenter ikke tilfældigt. ”Det var afgørende for os at samarbejde med et konsulenthus, der afspejlede vores eget menneskesyn i måden at drive en virksomhed på og det fandt vi hos Tange & Partners”.

Effekten af samarbejdet var, at medarbejderne fik mulighed for at udnytte deres potentiale gennem selvforvaltende teams, hvor viden, arbejdsopgaver og ejerskab lå hos de enkelte medarbejdere.

Samarbejdet har rykket Vand & Affald betydeligt: ”Vi har i dag selvstændige medarbejdere i selvforvaltende teams, der tager ansvar for deres eget potentiale, og som understøtter en forbedringskultur i virksomheden. De får i dag rigtig meget ansvar og rig mulighed for at udnytte deres kompetencer og det har endda givet en betydelig økonomisk gevinst. Vi har fået reduceret vores driftsomkostninger med over 20%, hvilket for os svarer til godt 26 millioner om året.” fortæller Ole Steensberg Øgelund.

Se flere cases

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.