Super Spar

Sparring af ejerleder = overskud og udvikling

Virksomhed: Super Spar

Branche: Købmandsforretning

Udfordring: Faldende indtjening og manglende vision

Løsning: Procesanalyse, fremtidsbillede af ejerpar samt ledersparring

”Min sparring med Thomas har været uvurderlig - udover at vi fik vendt økonomien”

Connie Sørensen, Ejerleder, Super Spar i Snøde

Tilbagebetalingstid på konsulentinvesteringen (ROI) på ca. 8 mdr.

Kontekst

Opgaven involverede alle ca. 10 ansatte og især ejerparret af virksomheden, som alle aktivt var involveret i opgaveløsningen.

Virksomhedens ejer er 2. generation og fik efter ca. 10 år udfordringer med indtjening og/eller omkostningsniveauet.

Konkurrentanalyse og nøgletal fra grossist og kæde viste potentiale og at butikken har en fremtid.

Udfordring

Ejerleder og ejerparret var udfordret på forskellige parametre.

• Udviklingen og konkurrencen medførte at butikken for første gang i nuværende ejers tid blev presset på sin indtjening og/eller omkostninger

• Ejerleder savnede en vision og afklaret plan for butikkens retning og videre udvikling

• Ejerleder havde behov for sparring i forhold til ovenstående såvel de kortsigtede udfordringer og de langsigtede mål og ønsker

Løsning

Løsninger udviklet med udgangspunkt i T&P kompetencehjul i tæt samarbejde med kunden.

• Procesanalyse og brug af tilvejebragte nøgledata

• Personligt fremtidsbillede for ejer og ejerpar

• Nye principper for og udarbejdelse af ny vagtplan

• Omkostningsreduktioner, omlægninger og Lean- implementering på udvalgt område

• Værdibaseret Lean leder udvikling og sparring

Resultat

Implementering skete med udgangspunkt i T&P proces og implementeringsmodel.

• Ifølge virksomhedens revisor opnåede butikken hurtigt forbedringer og en tilbagebetalingstid på konsulentinvesteringen (ROI) på ca. 8 mdr.

• Udviklingen blev vendt og aftaler med bank indfriet

• Personalet bidrog aktivt gennem skabelse af træk og fx i tilblivelsen af nye vagtplan og -principper

• Ejerleder og ejerparret blev stærkere og afklaret og især ejerleder oplevede den personlige sparring var altafgørende og vital også for de følgende års udvikling af butik, virksomhed og personligt

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.