Skanderborg Forsyning

Driftsforbedringer og skarp projektstyring med selvkørende teams
jens_bastrup_skanderborg_forsyning

”Thomas er meget lyttende og udfordrende. Han tør sætte spørgsmålstegn ved måden, vi arbejder på - og det er vigtigt.”

Jens Bastrup, adm. direktør, Skanderborg Forsyning –  i dag adm. direktør, Silkeborg Forsyning

Virksomhed: Skanderborg Forsyning

Branche: Forsyningsvirksomhed

Udfordring: Dårlige interne processer

Løsning: Moderniseret projektstyringsmodel

Udfordringen

Dårlige processer og spildt potentiale

Skanderborg Forsyning havde udfordringer med deres interne processer, inden Tange & Partners kom til – og fordi projektstyringen ikke var optimal, var der et effektiviseringspotentiale. En af fremgangsmåderne var at få moderniseret projektstyringsmodellen, så der var god kommunikation fra bund til top.

Hør Jens Bastrup fortælle mere om samarbejdet i videoen.

Løsningen

Bedre dialog og selvkørende teams

Tange & Partners implementerede en moderne projektstyringsmodel, der skabte god kommunikation fra top til bund. Den forbedrede dialog førte til talrige forbedringer i virksomheden:

Sikker og mere effektiv drift på projekter og i driftsafdelingen
Mere fokus på udvikling og strategi
Bedre intern dialog på alle niveauer og selvkørende teams
Nøgletal placerer virksomheden blandt de allerbedste i branchen på både effektivitet og innovationskraft

Selvkørende medarbejdere

Og nyt fokus på videreudvikling

Den proces, Skanderborg Forsyning har været igennem – understøttet af Thomas – har bragt virksomheden videre. ”Vi har i dag en bedre dialog med hinanden, udøver bedre ledelse og har nogle initiativrige, selvkørende teams, som vi ikke havde tidligere. Vi er nået derhen, hvor den enkelte medarbejder har viden og kompetencen – og gennemfører sine opgaver. Det har gjort, at jeg fremadrettet kan fokusere min ledelsesopgave mod udvikling og videreføring af organisationen”, siger Jens Bastrup, der nu er direktør i Silkeborg Forsyning.

Menneskesynet hos Tange & Partners var vigtigt, da Jens Bastrup skulle vælge konsulent til sin effektiviseringsopgave. ”Thomas er meget professionel og ihærdig omkring løsning, og han husker, at det ikke er maskiner men mennesker vi har med at gøre. Det synes jeg, er vigtigt”.

Se flere cases

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.