Hjemmeplejen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Medarbejderdrevet værdibaseret Lean

Virksomhed: Kalundborg entreprenørservice

Branche: Kommunal drift og service

Udfordring: Krav om hurtig effektivisering ifbm. kontrolbud

Løsning: Synliggørelse og accept af nuværende arbejdsform banede vejen for forandringer

”Forløbet har lært os alle meget og givet stor værdi på alle måder. Det havde ikke været muligt uden Tange & Partners og især Thomas Tanges dedikerede og meget professionelle indsats og indlevelsesevne.”

Illisabeth Millang, Lyngby Taarbæk

Samarbejdet med T&P gav gladere medarbejdere, reduceret personalegennemstrømning og lavere sygefravær.

Kontekst

Casen omfatter den samlede hjemmepleje med godt 330 ansatte medarbejdere og ledere, fordelt på centre og distrikter, som alle aktivt har været involveret i casen.

Udfordring

Organisationen var udfordret på forskellige parametre.

 • Accelererende økonomisk overforbrug – krav om bedring af økonomien
 • Vanskeligheder med effektdokumentation
 • Udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse
 • Ønske om at arbejde bevidst, værdibaseret også på medarbejderniveau
 • Ønske om dokumentation af produktivitet på detailniveau
 • Behov for forbedret produktivitet

Løsning

Løsninger udviklet med udgangspunkt i T&P kompetencehjul i tæt samarbejde med kunden.

 • Strategiudvikling og procesanalyse
 • Etablering af selvforvaltende teams
 • Udvikling og support af intern værdibaseret lean organisation
 • Visitering, uddannelse og sparring af interne proces- og leankonsulenter
 • Gennemførelse af 5S effektivisering
 • Udvikling af skræddersyede værktøjer til økonomi- og ressourcestyring af såvel hvert enkelt team som den samlede økonomi

Resultat

Implementeringen skete med udgangspunkt i Tange & Partners proces- og implementeringsmodel:

 • Lavere sygefravær og vikarforbrug
 • Reduceret personalegennemstrømning ( fra godt 80 ledige stillinger til ca. 20 på under 12 år )
 • Forbedret BPT-tid (produktivitet)
 • Nyt kommunikations- og styringssystem, udviklet og implementeret i ca. 30 teams og ledelsen
 • Forbedret effektdokumentation
 • Arbejdsglæde forbedret
 • Forbedret kommunikation og færre konflikter

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.