Kalundborg Entreprenørservice

Vindende kontrolbud gennem involvering og forandringer
kalundborg-kommune_505

Virksomhed: Kalundborg entreprenørservice

Branche: Kommunal drift og service

Udfordring: Krav om hurtig effektivisering ifbm. kontrolbud

Løsning: Synliggørelse og accept af nuværende arbejdsform banede vejen for forandringer

”Det havde ikke været muligt uden Tange & Partners”

Charlotte Fredskov, Kalundborg Entreprenørservice

Samarbejdet med T&P resulterede i +30 % Forbedret effektivitet i organisationen

Kontekst

Behov for forandring

Opgaven involverede alle ca. 60 ansatte i Entreprenørservice.

Organisationen var udfordret på flere områder og der var stort behov for en proces, der sideløbende med kontrolbuddets udarbejdelse, arbejdede med at styrke medarbejdernes forandringsparathed, samt beskrive og udvikle metodegrundlaget i forhold til de det nye kvalitetsgrundlag.

Endelig arbejde strategisk, ledelsessparring og udarbejde anbefalinger i forhold til ny organisation og ny organisering.

Udfordring

Hurtig omstilling

Der skulle skabes en “brændende platform” i organisationen på alle niveauer.

Organisationen var ikke vant til at arbejde efter mål og standarder. Den enkelte var i flere områder overladt til sig selv og sin måde at løse opgaverne på.

Der skulle opnås markante effektiviseringsforbedringer på meget kort.

Der skulle arbejdes meget med kontrolbuddets “bløde” del, hvor udbyder havde indarbejdet visionsog strategielementer.

Løsning

Accept af arbejdsform

Løsninger udviklet med udgangspunkt i T&P kompetencehjul i tæt samarbejde med kunden.

Opgavens udfordringsmiks og den meget korte tid der var til opgaven, var en betydelig udfordring.

Løsningen blev få seminarer hvor vi billedliggjorde og skabte accept af organisationens arbejdsform de sidste 5 år.

Dette blev sat op mod et billede af kravene til udvikling for at kunne gøre sig forhåbninger om at vinde udbuddet.

Resultat

Effektivtet og høj kvalitet

Der blev skabt markante resultater:

  • Over 30 procent lavere enhedspriser
  • Nytegnet organisation og beskrivelse af en ny organisering
  • Vision for samarbejdet med bestiller og udviklet nye modeller til brug herfor
  • Udviklet værktøjer til planlægning og styring af driften
  • Udviklet langt de fleste medarbejdernes forandringsparathed og deres syn på udviklingen
  • Udarbejdet et kontrolbud, der vandt alle 4 delaftaler og som indebærer at kommunen sparer et millionbeløb årligt.

Se alle vores cases

I 20 år har Tange & Partners hjulpet virksomheder og organisationer på tværs af alle brancher

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.