Esbjerg Kommune

Processen mod Danmarks bedste arbejdsplads
Dorthe_esbjerg

”Nu laver vi de sjove ting såsom at udvikle den gode trivsel, og vi arbejder på at blive Danmarks bedste arbejdsplads.”

Dorthe Ibsen, affaldschef i Esbjerg Kommune

Virksomhed: Esbjerg kommune

Branche: Affaldshåndtering

Udfordring: Sårbar arbejdsplads med dårlig trivsel og kvalitet

Løsning: Mere inddragelse af den enkelte medarbejder

Udfordringen

Indsnævring af arbejdsopgaver og dårlig medarbejdertrivsel

”Vi skulle forbedre vores drift, og vi havde en organisation, som vi synes var blevet mere sårbar, med færre arbejdspladser og en indsnævring af vores opgaver. Der var desuden en stor udfordring med medarbejdertrivsel og kommunikationen mellem ledelsen og driftsmedarbejdere” – Dorthe Ibsen, affaldschef i Esbjerg Kommune.

EK_byvaaben250px

Hør Dorthe Ibsen fortælle mere om samarbejdet i videoen.

Løsningen

Fokus på samspil

Gennem åben dialog og mere inddragelse af den enkelte medarbejder fik medarbejderne medindflydelse og ejerskab, imens vigtig viden blev delt med ledelsen. Det ført til en sundere virksomhed og flere positive effekter:

Mindre sårbar arbejdsplads
Forbedret drift og kvalitet
Markant større medarbejdertrivsel
Der er kommet flere varierende og spændende opgaver
Arbejdspladsen kan fastholde og tiltrække de gode medarbejdere

Gode dialoger

Medfører varige løsninger

Dorthe og Thomas’ samarbejde bestod primært af dialoger, hvor medarbejderne løbende blev inddraget, og hvor også lavpraktiske ting blev drøftet: ”Thomas er meget ydmyg i forhold til, at der ikke findes for små problemer. Det kunne netop være de små problemer, der viste sig at være hele kernen i vores udfordring”.

Dorthe har været glad for Thomas’ fremgangsmåde undervejs: ”Han tager udgangspunkt i dig og dit problem, og så byder han ind med noget, hvor det ikke er vigtigt for ham eller løsningen, at jeg bruger værktøjerne – det handler om at skabe noget, jeg kan vedligeholde og være tro imod. Det er ikke et projekt men en proces, som fortsætter efter endt samarbejde”.

Siden 2014 har affaldsafdelingen rykket sig gevaldigt. ”Vi skal faktisk have et fælles møde i aften, hvor vi vil arbejde med driftsmedarbejderne om vores vision om at være Danmarks bedste arbejdsplads i forhold til trivsel”, siger Dorthe Ibsen.

Se flere cases

Gir du kaffen?

Står jeres organisation eller virksomhed med en udfordring eller et potentiale, er I velkomne til at høre mere om hvordan I kommer videre med jeres udvikling.